home  

ham  

tea  

myshop  

sjmall  

misc.  

links  

contact us


        

 

 

 

 

เสินโหนง เป็น “คน” หรือ “เทพเจ้า

            เสินโหนงได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ค้นพบ “ชา” คนแรกของโลก ตราบจนทุกวันนี้ ถ้าสังเกตุจากความหมายของคำนี้ ภาษาจีน “เสิน” หมายถึง เทพเจ้า ส่วน “โหนง” หมายถึง เกษตรกรรมและกสิกรรม จึงมีคำถามอยู่ว่า “เสินโหนง” เป็น “คน” หรือ “เทพเจ้า”

            “เสินโหนง” จากพจนานุกรมจีน “ซินฉือเตี่ยน” สำนักพิมพ์ซานหมิน ประเทศไต้หวัน อธิบายไว้ว่า มีตำนานเล่ากันว่า “เสินโหนง” เป็นชื่อของกษัตริย์โบราณ มีอีกชื่อหนึ่งว่า “เอี๋ยนตี้” หรือ “เลียะซานซื่อ” เป็นผู้ที่สอนชาวบ้านทำเครื่องมือพรวนดิน ทำเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ยังชอบทดลองพืชนานาชนิด เพื่อนำมารักษาโรค จึงมีผู้นับถือเป็นบิดาแห่งเกษตรกรรมและการแพทย์ของจีน

            ในหนังสือชื่อ “ไป๋ฮู่ทงอี้” เขียนโดยปันกู้ รัชสมัยฮั่น “คนสมัยโบราณดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เป็นอาหาร พอมาถึงเสินโหนง ประชากรเพิ่มมากขึ้น สัตว์ป่าไม่เพียงพอเป็นอาหารคน เสินโหนงได้อาศัยสถานการณ์นั้น สอนชาวบ้านสร้างเครื่องมือทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เชื่อว่าเป็นเทพจุติมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงเรียกว่า “ยุคเสินโหนง”

            ยุคสมัยเสินโหนง เขาเล่ากันว่า เป็นยุคประมาณ 2700 ปีก่อนคริสต์ศักราช แสดงว่า มนุษย์รู้จัก “ชา” ตั้งแต่ 4700 ปีที่แล้ว

            เรื่องของเทพเจ้านั้น คนจีนเชื่อว่า พระมหากษัตริย์ ผู้ปกครองบ้านเมือง ล้วนเป็นเทพที่จุติมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ บำบัดทุกข์บำรุงสุข ปัจจุบัน มีผู้สร้างรูปปั้น “เสินโหนง” ไว้กราบไหว้บูชา ในฐานะเป็น เทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมและการแพทย์ ในประเทศไทย ผมเคยเห็นรูปหล่อทองเหลืองขนาดใหญ่กว่าคนเล็กน้อย ที่วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี<back>

คุณเข้ามาชมเป็นอันดับที่ Free Hit Counter
Web Hosting

                                     


© 2002-2003 by SONGJIANGMALL  created by HS1ASN, KITTY
since October 14, 2002 disclaimer
Last update:01/04/2551 21:27:22