home  

ham  

tea  

myshop  

sjmall  

misc.  

links  

contact us


        

 

 

 

 


ปริศนาอักษรคำว่า ”ชา”

            ผมเคยเห็นป้ายไม้แกะสลักอักษรจีน 4 ตัว ภายในห้องรับแขกแห่งหนึ่งแถวตลาดน้อยว่า “ฝู ลู่ โซ่ว ฉา” ภาษาแต้จิ๋วอ่านว่า “ฮก ลก ซิ่ว เต๊” ผมติดใจอยู่ตัวอักษรคำว่า “เต๊” แปลว่า “ชา” มาเกี่ยวข้องอะไรด้วยละ

            ความหมายของตัวอักษรทั้ง 4 ตัว คือ

“ฝู” (ฮก) แปลว่า โชคดี

 “ลู่” (ลก) แปล่า มีวาสนา

“โซ่ว” (ซิ่ว) แปลว่า อายุยืน

 “ฉา” (เต๊) แปลว่า ชา

ทั้ง 4 ตัวอักษรแปลรวม ๆ กันหมายถึง มีโชค มีวาสนา และอายุยืน 

            ดูตัวอักษรจีนจากรูป ด้านบนสุด คล้ายกับกากบาท 2 ตัว ตรงกับอักษรจีนที่หมายถึง 20 (ยี่สิบ) ส่วนที่เหลือ ขีดไปทางซ้ายและขวา คล้ายเลข 8 จีน และตัวกากบาทตรงกลางคือเลข 10 จีน และแต้มซ้ายและขวา ก็คล้ายเลข 8 จีน ส่วนนี้อ่านรวมกันว่า 88 (แปดสิบแปด) เมื่อบวกกับท่อนบนสุดอีก 20 รวมกันแล้วเท่ากับ 108 (หนึ่งร้อยแปด)

            คนจีนจึงนิยมเขียนคำอวยพรว่า “ฉาโซ่ว” (เต๊ซิ่ว)  แปลตรง ๆ ว่า “อายุของชา” ก็หมายความว่า อายุ 108 ปี ก็คืออายุยืนนั่นเอง<back>

คุณเข้ามาชมเป็นอันดับที่ Free Hit Counter
Web Hosting

                                     


© 2002-2003 by SONGJIANGMALL  created by HS1ASN, KITTY
since October 14, 2002 disclaimer
Last update:01/04/2551 21:27:22